Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden

 • Onze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze leveringen en diensten.
 • Facturering gebeurt rechtstreeks aan u direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. U kunt de factuur op per pin, rekening voldoen of via iDeal. Het is niet mogelijk om uw factuur per creditcard te voldoen.
 • Om de financiële kant te waarborgen is het noodzakelijk om uw BSN te vermelden op de factuur. Bij medische correspondentie worden deze gegevens ook gebruikt, dit om identiteitsverwisseling te voorkomen.
 • De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 jaar of ouder is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk of mondeling heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 • U dient zelf zorg te dragen voor eventuele declaratie van onze factuur bij uw eigen zorgverzekering. U bent zelf verantwoordelijk voor de aanspraak op een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Wij kunnen u niet garanderen dat er een vergoeding zal plaatsvinden. Voor patiënten met diabetes mellitus kunnen andere voorwaarden gelden. Wij adviseren u de polisvoorwaarden te raadplegen.
 • Gemaakte afspraken (mondeling, telefonisch, WhatsApp, mail of andere wijze) kunnen tot 24 uur van tevoren geannuleerd worden. Wij behouden ons het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen.
 • Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar hun beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al onze podotherapeuten lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan als kwaliteitsgeregistreerde ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Op therapeutische hulpmiddelen kan geen garantie op het effect van deze hulpmiddelen gegeven worden.
 • Onvoldoende resultaat van de behandeling geeft u in geen enkel geval recht op restitutie of vrijstelling van betaling. Aanpassingen van zolen/ortheses tot de eerste controle afspraak, maximaal binnen 2 maanden na aflevering, vallen binnen de service en worden daarom niet in rekening gebracht.
 • Mondelinge toestemming tijdens of na het onderzoek waarbij u akkoord gaat met het vervaardigen van therapeutische hulpmiddelen, zoals podotherapeutische zolen, ortheses of nagelbeugels is geldend. Na uw akkoord en afronding van het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
 • Klachten kunt u schriftelijk indienen via mail: info@oogvoorvoeten.nl.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door u geleden schade.
Copyrighted by oog voor voeten, owned by Alexandre Innavong. Händelstraat 55C, 3533 GH Utrecht AGB-code 26000695 Kwaliteitsregister Paramedici 59911842696 NVvP lidnummer 10952 BTW nummer: NL004680120B79 KvK-nummer 89004329 Tel: +31 6 57221357
Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Privacy Disclaimer