Disclaimer

  • Oogvoorvoeten garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze website kan op ieder door Oog voor voeten gewenst moment worden gewijzigd.
  • Het auteursrecht op deze website berust bij Oogvoorvoeten of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Oogvoorvoeten. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Oogvoorvoeten.
Copyrighted by oog voor voeten, owned by Alexandre Innavong. Händelstraat 55C, 3533 GH Utrecht AGB-code 26000695 Kwaliteitsregister Paramedici 59911842696 NVvP lidnummer 10952 BTW nummer: NL004680120B79 KvK-nummer 89004329 Tel: +31 6 57221357
Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden Privacy Disclaimer